Polaganje za A kategoriju

A kategorija Auto škola “Zlatnik” – Zemun

USLOVI ZA POLAGANJE A KATEGORIJE:

  • Svako lice koje navrši 23 godina može se upisati za polaganje A kategorije, može završiti sve sem polaganja praktičnog dela ispita, da bi izašao na polaganje praktičnog ispita kandidat mora imati 24 godina.
  • Prilikom upisa potrebna je lična karta, takodje prilikom slušanja teorijske nastave, polaganja teorijskog ispita i celokupne obuke potrebno je da kod sebe kandidat poseduje ličnu kartu, i da trenutni opis bude kao u ličnoj karti.
  • Lekarsko uverenje je potrebno da se izvadi pre početka praktične obuke, dok za teorijsku obuku i teorijski ispit lekarsko uverenje nije potrebno.
  • Ispit iz prve pomoći nije potreban za A kategoriju.

TEORIJSKA OBUKA ZA A KATEGORIJU

– Teorijska obuka za A kategoriju zavisi od toga da li kandidat ima neku kategoriju ili nema nijednu.
– Za kandidate koji nemaju nijednu kategoriju teorijska obuka traje 40 časova (33 osnovnog i 7 časova posebnog fonda).
– Za kandidate koji imaju B kategoriju, teorijska obuka traje 7 časova.
– Za kandidate koji imaju AM kategoriju, nema teorijske obuke.

PRAKTIČNA OBUKA VOZAČA ZA A KATEGORIJU

PRAKTIČNA OBUKA VOZAČA vrši se radi sticanja praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno i bezbedno upravljanje motornim vozilom u saobraćaju na putu.

Kanidat ukoliko želi bira vozilo i instruktora za praktičnu obuku i otpočinje sa časovima vožnje.

VOZILA U AŠ ZLATNIK KOJA SE KORISTE ZA PRAKTIČNU OBUKU A KATEGORIJE SU:

Kandidat i instruktor se dogovaraju o terminima praktične obuke. Termini se prilagodjavaju kandidatima u zavisnosti od njihovih zahteva. Praktična obuka traje 40 časova (čas traje 45min). Kandidat dnevno može voziti najviše 2 časa. Optimalno vreme obuke je 40 dana.

Cenovnik A KATEGORIJE

Kandidat ne poseduje
vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (33+7)
17.000
praktična obuka – 20 časova
34.000

Kandidat ima
AM kategoriju:

teorijska obuka – nema
/
praktična obuka – 7 časova
11.900

Poseduje neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2)
3.500
praktična obuka – 20 časova
34.000

POLAGANJE TEORIJSKOG DELA ISPITA:

Uključene takse, troškovi organizovanja i sprovođenja ispita

 

A kategorija 5.000

POLAGANJE PRAKTIČNOG DELA ISPITA:

Uključene taks, troškovi organizovanja i sprovođenja ispita.

 

A kategorija 5.000

CENOVNIK DOPUNSKIH ČASOVA:

A kategorija 1.500

Cene iz cenovnika su iskazane sa uračunatim PDV-om