Probna vozačka dozvola

Nakon uspešno položenog praktičnog ispita, kandidati dolaze u školu po potrebnu dokumentaciju i odlaze u Mup po probnu vozačku dozvolu.

 

Kada kandidat za vozača uspešno prođe sve prepreke i položi vozački ispit za neku od kategorija motornih vozila: A1, A2, A, B1, B; izdaće mu se Probna vozačka dozvola sa rokom važenja:

• od dve godine, za one kandidate koji polože vozački ispit sa navršenih 19 godina života;

• do navršene 21. godine života, za one kandidate koji su položili vozački ispit pre navršene 19. godine. To znači da će za onog vozača, koji je dobio Probnu dozvolu sa 17. godina, rok njenog važenja biti do četiri godine, dok ne navrši 21. godinu života.

 

Ograničenja koja važe sa vozače sa probnom vozačkom dozvolom

(iz člana 182. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima – skr. ZOBS)

 

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

 • 1. upravlja vozilom brzinom većom od:
  • 110 km/h – na autoputu,
  • 90 km/h – na motoputu,
  • 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće – ovo važi na ostalim putevima;

  Ako je npr. saobraćajnim znakom, na nekom delu autoputa, propisana brzina od 100 km/h, mora se poštovati znak, a brzina kojom vozač sme da se kreće je 90% od brzine koja je dozvoljena saobraćajnim znakom, a to je 90% od 100 km/h (0,9 x 100), odnosno 90 km/h.

 • 2. otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko u organizmu ima alkohola ili neke druge psihoaktivne supstance;

 • 3. upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova;

 • 4. za vreme vožnje koristi telefon i druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku (tzv. handsfree uređaji za komunikaciju);

 • 5. upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW (107,3 KS), osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina;

 • 6. Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B, dok ne navrši 18 godina života, ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje se nalazi u tom vozilu i koje ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

 • 7. Vozač sa probnom dozvolom kategorije B može prevoziti najviše tri lica, uključujući i lice koje vrši nadzor.

 • 8. Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

 • 9. Motorno vozilo kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu mora biti označeno posebnom oznakom „P“ koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

NOVINA u odnosu na predhodnu verziju ZOBS-a je da je pratnja iskusnog vozača potrebna i kada vozač sa Probnom dozvolom kategorije B upravlja vozilom čija snaga motora prelazi 80 kW, odnosno 107,3 KS. Pratilac mora biti član porodice, koji ima važeću vozačku dozvolu kategorije B u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, „gubi“ dozvolu već sa „sakupljenih“ 9 kaznenih poena, za razliku od ostalih vozača, kojima je „potrebno“ 18 poena za poništavanje dozvole.