Polaganje za A1 kategoriju

A1 kategorija Auto škola “Zlatnik” – Zemun

USLOVI ZA POLAGANJE A1 KATEGORIJE:

  • Svako lice koje navrši 15 godina može se upisati za polaganje A1 kategorije, može završiti sve sem polaganja praktičnog dela ispita, da bi izašao na polaganje praktičnog ispita kandidat mora imati 16 godina.
  • Prilikom upisa potrebna je lična karta, takodje prilikom slušanja teorijske nastave, polaganja teorijskog ispita i celokupne obuke potrebno je da kod sebe kandidat poseduje ličnu kartu, i da trenutni opis bude kao u ličnoj karti.
  • Ukoliko kandidat nije punoletan, prilikom upisa potreban je jedan roditelj ili staratelj radi potpisivanja zakonskih ugovora.
  • Lekarsko uverenje je potrebno da se izvadi pre početka praktične obuke, dok za teorijsku obuku i teorijski ispit lekarsko uverenje nije potrebno.
  • Ispit iz prve pomoći nije potreban za A1 kategoriju.

TEORIJSKA OBUKA ZA A1 KATEGORIJU

– Teorijska obuka za A1 kategoriju zavisi od toga da li kandidat ima neku kategoriju ili nema nijednu.
– Za kandidate koji nemaju nijednu kategoriju teorijska obuka traje 40 časova (33 osnovnog i 7 časova posebnog fonda).
– Za kandidate koji imaju B kategoriju, teorijska obuka traje 7 časova.
– Za kandidate koji imaju AM kategoriju, nema teorijske obuke.

PRAKTIČNA OBUKA VOZAČA ZA A1 KATEGORIJU

PRAKTIČNA OBUKA VOZAČA vrši se radi sticanja praktičnih znanja i veština potrebnih za samostalno i bezbedno upravljanje motornim vozilom u saobraćaju na putu.

Kanidat ukoliko želi bira vozilo i instruktora za praktičnu obuku i otpočinje sa časovima vožnje.

VOZILA U AŠ ZLATNIK KOJA SE KORISTE ZA PRAKTIČNU OBUKU A1 KATEGORIJE SU:

Kandidat i instruktor se dogovaraju o terminima praktične obuke. Termini se prilagodjavaju kandidatima u zavisnosti od njihovih zahteva. Praktična obuka traje 40 časova (čas traje 45min). Kandidat dnevno može voziti najviše 2 časa. Optimalno vreme obuke je 40 dana.

Cenovnik A1 KATEGORIJE

Kandidat ne poseduje
vozačku dozvolu:

teorijska obuka – 40 časova (33+7)
17.000
praktična obuka – 20 časova
34.000

Kandidat ima
AM kategoriju:

teorijska obuka – nema
/
praktična obuka – 7 časova
11.900

Poseduje neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE

teorijska obuka – 7 časova (5+2)
3.500
praktična obuka – 20 časova
34.000

POLAGANJE TEORIJSKOG DELA ISPITA:

Uključene takse, troškovi organizovanja i sprovođenja ispita

 

A1 kategorija 5.000

POLAGANJE PRAKTIČNOG DELA ISPITA:

Uključene taks, troškovi organizovanja i sprovođenja ispita.

 

A1 kategorija 5.000

CENOVNIK DOPUNSKIH ČASOVA:

A1 kategorija 1.500

Cene iz cenovnika su iskazane sa uračunatim PDV-om